Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra hôm nay (8/10), Trung ương họp về việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII và Bộ trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì điều hành chương trình Hội nghị.

Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng KH-CN, Bộ trưởng Y tế
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị đọc các tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; về công tác giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; về việc giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế; ghi phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trước đó, ngày 18/9, Bộ Chính trị phân công, chỉ định, điều động ông Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 25/9, HĐND TP Hà Nội họp kỳ thứ 16 đã bầu ông Chu Ngọc Anh giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 thay ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm.

Ngày 30/9, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Đối với nhân sự Bộ trưởng Y tế, hiện ông Nguyễn Thanh Long được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng từ ngày 7/7 cho đến nay.

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 17/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tại kỳ họp Quốc hội tới đây, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Chu Ngọc Anh.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến việc phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế vào chương trình kỳ họp Quốc hội.

Đối với nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã giới thiệu 119 nhân sự Ủy viên Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; 107 nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương và 44 người tham gia Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII.

Thu Hằng

Bộ Chính trị sẽ chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Bộ Chính trị sẽ chỉ định Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an sáng nay (8/10) đã tổ chức họp báo giới thiệu Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.