Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành TƯ sẽ bàn và quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 13; phương hướng bầu cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Trung ương 12 bàn công tác nhân sự khóa 13, bầu cử ĐBQH khóa 15

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các ủy viên TƯ cùng toàn thể đại biểu tham dự hội nghị lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề để các đại biểu quan tâm nghiên cứu, thảo luận và quyết định về phương hướng công tác nhân sự ban chấp hành TƯ khóa 13; phương hướng bầu cử ĐBQH khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội 13 của Đảng...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong thời điểm cả nước đang tiến hành kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã và đang làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã góp phần khơi dậy trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, nhân dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, đoàn kết, nhân ái.

“Hơn ai hết, mỗi ủy viên TƯ cần phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, vẻ vang của Đảng và dân tộc, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt trọng trách được giao, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng, bảo đảm cho thành công của hội nghị”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trình phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa 13

Trình phương hướng công tác nhân sự Trung ương khóa 13

Tiểu ban nhân sự đã báo cáo Bộ Chính trị lần 2 về dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành TƯ khóa 13 trước khi trình hội nghị TƯ hôm nay.

Thu Hằng