- Cần làm cho việc bảo vệ rừng, việc trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam - Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói. 

Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng nay, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trồng cây tại Văn Miếu.

Nhớ lại sự ra đời Tết trồng cây, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho biết ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động ngày Tết trồng cây với mong muốn “10 năm tới đất nước ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn, điều đó góp phần quan trọng vào cải thiện đời sống nhân dân”.

Trồng cây phải trở thành thói quen, nếp sống của người Việt
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

Với tinh thần đó, ngày 11/1/1960 tại công viên Thống Nhất, hàng ngàn người dân Thủ đô và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Tết trồng cây đầu tiên....

Ngày 31/1/1965, Hà Nội tổ chức Tết trồng cây đồng loạt trên tuyến quốc lộ số 3, Bác Hồ cũng đã tham dự.

Xuân 1969, lúc sức khỏe đã yếu nhưng Bác vẫn quyết định tham dự kỷ niệm 10 năm Tết trồng cây được tổ chức tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây và dịp đó Bác đã trồng 1 cây đa.

Trồng cây phải trở thành thói quen, nếp sống của người Việt
Ông Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trồng cây tại Văn Miếu (Vĩnh Phúc)

“Tết trồng cây đã thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui tết, đón xuân, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước...”, Chủ tịch Mặt trận nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, “trồng rừng, trồng cây phải 5 năm, 10 năm mới có được lợi ích, nhưng phá rừng, chặt cây thì ngay ngày mai có hậu quả xã hội”. Vì vậy Chủ tịch Mặt trận khuyến khích, chúng ta trồng rừng, trồng cây chính là để giảm xói mòn của đất, giảm mất chất màu của đất, là để giảm việc mất khả năng giữ nước trên rừng, giảm khả năng gây ra lũ lụt....

“Chặt cây, không bảo vệ rừng chính là chúng ta đã phá đi cơ sở cuộc sống lâu dài của đất nước, tự chặt vào những rường cột của mái nhà Việt Nam” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Trồng cây phải trở thành thói quen, nếp sống của người Việt
Người dân Vĩnh Phúc cùng tham gia trồng cây

Vì vậy ông đề nghị, cần làm cho việc bảo vệ rừng, việc trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam. Nếp sống đó cần được thực hành ở khắp nơi và được lặp lại mỗi năm vào mùa xuân và vào dịp Tết trồng cây.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam hoan nghênh sáng kiến của Hội Nông dân Việt Nam cùng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, với mục tiêu trồng được 800.000 cây. Như vậy với dân số 1,1 triệu người, mỗi người dân Vĩnh Phúc trong năm nay sẽ trồng một cây.

“Làm sao để đến năm 2020 chúng ta kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Tết trồng cây thì việc trồng cây ở cả nước trở thành nếp sống tốt đẹp, đem lại hiệu quả thiết thực cho kinh tế, xã hội tại mỗi địa phương”, Chủ tịch MTTQ mong muốn.

Thu Hằng - Ảnh: Thành Trung