Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, cuối giờ chiều nay (1/4), Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm  chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ vào sáng ngày 2/4.

Quốc hội sẽ thực hiện quy trình và tiến hành bầu Chủ tịch nước vào sáng thứ hai tuần sau (5/4). Sau đó, tân Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới.

Tân Thủ tướng tuyên thệ chiều 5/4 sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố.

Trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng đối với ông Nguyễn Xuân Phúc
 Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. 

Tại buổi họp báo về chương trình kỳ họp 11, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước.

Trần Thường

Giới thiệu 2 tiến sĩ, 1 thạc sĩ để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu 2 tiến sĩ, 1 thạc sĩ để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Nhân sự được đề cử bầu Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông: Trần Thanh Mẫn - Tiến sĩ Kinh tế; Nguyễn Đức Hải - thạc sĩ Kinh tế; Nguyễn Khắc Định - tiến sĩ Luật học.