Chiều nay (5/4), Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình Quốc hội miễn nhiệm một số ủy viên UB Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán nhà nước.

Các nhân sự được trình miễn nhiệm gồm: Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ - Môi trường Phan Xuân Dũng; Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Chủ nhiệm UB Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên - nhi đồng Phan Thanh Bình; Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy.

Trình miễn nhiệm Tổng Kiểm toán và 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cũng được trình để Quốc hội miễn nhiệm lần này.

Sau khi nghe tờ trình, các ĐBQH thảo luận tại đoàn về việc miễn nhiệm.

Theo chương trình, sáng mai, sau khi nghe UB Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bỏ phiếu kín miễn nhiệm các nhân sự trên.

Chiều cùng ngày, UB Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Phạm Minh Chính đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ

Ông Phạm Minh Chính đắc cử chức Thủ tướng Chính phủ

Chiều nay (5/4), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hương Quỳnh