Trả lời báo chí về tại họp báo của Bội Nội vụ chiều 18/6, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam cho biết Bộ đang tập trung xây dựng Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện, Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để có những đánh giá toàn diện, đầy đủ về đề án này. Trong quá trình xây dựng đề án, Bộ cũng đã  tổ chức nhiều hội thảo, xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tham khảo ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học.

Ngoài ra, Bộ cũng đã báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Chính phủ theo quy định.

Trình hội nghị Trung ương 3 đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Vũ Hải Nam. Ảnh: TK

Theo ông Nam, đến thời điểm hiện tại, Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Chính trị, tới đây, theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề án này sẽ được trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa XIII cho ý kiến.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ hoàn thiện đề án để trình Quốc hội vào kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Từ nhiệm kỳ khóa XII đến nay, bộ máy Chính phủ hầu như giữ ổn định 22 bộ, ngành. Trong đó có 18 bộ gồm: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, Chính phủ có 4 cơ quan ngang bộ gồm: Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Dân tộc.

Hiện, Chính phủ có 28 thành viên. Trong đó, lãnh đạo Chính phủ gồm có Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 5 Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình (thường trực), Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Thu Hằng

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.