Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã trao quyết định chuẩn y ông Nguyễn Khắc Toàn, ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Khắc Định trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư TƯ Đảng, ông Nguyễn Khắc Định cũng trao quyết định chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tham gia làm ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Định đề nghị ông Nguyễn Khắc Toàn trên cương vị mới phát huy kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được trong quá trình công tác, trưởng thành từ thực tiễn để cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Khắc Định trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị ông Nguyễn Anh Tuấn cùng tập thể cấp ủy, chính quyền thành phố Nha Trang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Nha Trang luôn xứng đáng là thành phố trung tâm, đầu tàu của tỉnh; cùng tập thể Tỉnh ủy đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Khắc Định tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Khắc Toàn và ông Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, trên cương vị mới tiếp tục toàn tâm, toàn ý, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, xây dựng Khánh Hòa phát triển bền vững. 

Theo VGP

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban nhân sự Đại hội 13

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban nhân sự Đại hội 13

Hôm nay, tại Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng đã chủ trì họp Tiểu ban.