Hôm nay, tại thành phố Lai Châu, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức công bố các quyết định của Ban Bí thư TƯ Đảng về công tác cán bộ.

Trao các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ông Đỗ Ngọc An


Thừa ủy quyền của Ban Bí thư TƯ Đảng, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức TƯ đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về TƯ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020;

Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trao các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ông Trần Tiến Dũng

Ông Trần Tiến Dũng, sinh năm 1975, quê quán Nam Định, có trên 20 năm công tác trong ngành tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương, trưởng thành từ chuyên viên, thư ký lãnh đạo Bộ, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng và có 3 năm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư TƯ Đảng, Phó ban Tổ chức TƯ Hà Ban trao quyết định cho ông Đỗ Ngọc An và Trần Tiến Dũng và chúc mừng hai ông đã được Ban Chấp hành TƯ tín nhiệm giao nhiệm vụ công tác mới.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thay ông Tất Thành Cang

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh thay ông Tất Thành Cang

 Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang được phân công giữ chức Phó bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM thay ông Tất Thành Cang.

Theo VGP