Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi 4 Bộ: Y tế, Tài chính, Quốc phòng, Công an về việc trang bị phòng xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Y tế về trang bị phòng xét nghiệm lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về việc kiểm định chất lượng phòng xét nghiệm container lưu động đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

Trang bị phòng container xét nghiệm Covid-19 lưu động
Nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an thẩm định dự toán và báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/5 về việc bổ sung kinh phí cho các Bộ để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Kết nối camera giám sát hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Văn phòng Chính phủ cũng vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Thông tin và Truyền thông về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản nêu rõ, xét đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai một số ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai kết nối camera giám sát hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết: Đối với các phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin đã được Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 giao, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện chuyển giao để Bộ Y tế triển khai áp dụng.

Bộ Y tế căn cứ thực tiễn chống dịch, đề xuất các vấn đề, yêu cầu cụ thể (đầu bài) cần có công cụ công tin hỗ trợ để Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc tổ chức xây dựng giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đối với các phần mềm, giải pháp công nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc các doanh nghiệp công nghệ thông tin chủ động đề xuất cần xây dựng hoặc xây dựng từ trước, Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi với Bộ Y tế để thống nhất áp dụng.

Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo (hoặc kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền) việc áp dụng các phần mềm, giải pháp công nghệ nêu ở các điểm trên trong toàn hệ thống, trên phạm vi cả nước, đặc biệt đối với các giải pháp bắt buộc áp dụng đối với tổ chức, cá nhân để tăng cường hiệu quả.

Thu Hằng

Thủ tướng: Ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân trong khu công nghiệp

Thủ tướng: Ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân trong khu công nghiệp

Thủ tướng yêu cầu triển khai lộ trình tiêm vắc xin hiệu quả, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp.