Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự hội nghị.
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Quang cảnh hội nghị.
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
 Đại biểu dự hội nghị.
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Ông  Trần Cẩm Tú , Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. 
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Bà Bùi Thị Thu Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII.
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

Theo TTXVN

Cán bộ vào đến "vòng chung kết" mà không đủ tiêu chuẩn cũng bị gạt ra

Cán bộ vào đến "vòng chung kết" mà không đủ tiêu chuẩn cũng bị gạt ra

Theo Trung tướng Trần Việt Khoa, công tác cán bộ hiện nay làm rất chặt, quy trình đủ các bước, “vào đến vòng chung kết rồi mà không đủ tiêu chuẩn cũng bị gạt ra”.