Phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sáng 9/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và làm rõ thêm một số vấn đề tập trung vào trả lời 3 câu hỏi.

Tổng Bí thư: Kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

“Lâu nay, chúng ta đã từng bàn nhiều, làm nhiều về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra nghị quyết về vấn đề này? 

Những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì?

Chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 lần này, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động?”.

"Biệt dược" đặc trị các loại bệnh tật phát sinh

Với câu hỏi đầu tiên, Tổng Bí thư khái quát lại những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thời gian qua và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của nhà nước bị xử lý kỷ luật của Đảng và xử lý hình sự…

Theo Tổng Bí thư có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm này, trong đó có tình trạng chưa đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất; thờ ơ, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Vì vậy, kết luận Hội nghị Trung ương 4 lần này đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển thêm những nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trả lời câu hỏi thứ 2, Tổng Bí thư khái quát lại tinh thần mới, nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 lần này.

Cụ thể, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng lần này sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi; chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo; mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới.

Trong đó, Trung ương bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Tổng Bí thư: Kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai

Trung ương nêu rõ việc thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Cùng với đó tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm; mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Tuyệt đối chống tư tưởng cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", tiêu cực...

Đồng thời, chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chuẩn bị cho các nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý. Cùng với đó, khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.

Ngoài ra, Trung ương bổ sung, hoàn thiện toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó có Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương, quy định mới về những điều đảng viên không được làm…

“Đây là những quy định được ví như những "biệt dược" giúp chúng ta phòng, chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của Đảng và hệ thống chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên tăng cường sức đề kháng, không bị tha hoá, biến chất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đặc biệt là, ngày 3/11 mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, cho từ chức đối với những người có sai phạm, không còn đủ uy tín, năng lực làm việc; không cần đợi đến hết nhiệm kỳ hoặc đến thời hạn bổ nhiệm lại.

Tổng Bí thư nói thêm, nếu ai ra các thể chế, quy định trái đường lối, quy định của Đảng là phải xem xét, phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả Quốc hội, Chính phủ và cả cơ quan tư pháp.

"Trái đường lối của Đảng là không được, đó là nguyên tắc", Tổng Bí thư quả quyết.

Mọi đảng viên tự sửa mình chứ không phải đứng ngoài coi mình vô can

Đi vào câu hỏi thứ 3, Tổng Bí thư yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước ngay sau hội nghị này, không phải chờ đợi.

“Nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà "phán", hoặc "chờ xem", coi như mình vô can”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư: Kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp
Hội nghị cán bộ toàn quốc

Tổng Bí thư lưu ý, hết sức tránh làm lướt, làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau.

"Nhiều người giờ cứ khen nhau nhiều, không ai nói thẳng, nói thật, phê bình. Trước mặt thì ngồi im, không nói, ca ngợi hết lời, chỗ khác thì nói xấu sau lưng, có đúng không, có phải đảng viên không?", Tổng Bí thư khẳng định như vậy là không đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đồng thời, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng, chuyện bé xé ra to; nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình và vu cáo người khác.

“Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng. Mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh, "ngậm miệng ăn tiền" hoặc cực đoan, muốn lợi dụng phê bình để đả kích người khác, gây rối nội bộ, đều là không đúng”, Tổng Bí thư khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, tự phê bình và phê bình đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, có cơ sở để đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.

Trong việc tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư lưu ý không phải "đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn.

Nhấn mạnh, đây là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, rất dễ đụng chạm, Tổng Bí thư lưu ý, đòi hỏi mỗi người phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu, khuyết điểm của chính bản thân mình; phải nhận xét, đánh giá về người khác một cách công tâm, khách quan.

“Tôi nhớ nhà văn Nga Maxim Gorky có nói: "Con người - hai tiếng ấy vang lên kiêu hãnh làm sao!". Nhưng con người cũng có không ít tật: "Kém một miếng không chịu được", "Miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu!", Tổng Bí thư nói.

Cho rằng đây là việc thường rất khó, rất phức tạp, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Khó nhưng không thể không làm” và phải làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng TẠI ĐÂY

Thu Hằng

Quyết liệt chống tham nhũng, Đảng mạnh hơn, dân tin hơn

Quyết liệt chống tham nhũng, Đảng mạnh hơn, dân tin hơn

“Qua đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực chứng tỏ Đảng ta mạnh. Một Đảng không mạnh thì không có sức để xử lý từng ấy cán bộ cấp cao”.