Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII sáng nay (12/10), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá những kết quả đạt được của Đảng bộ Thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

XEM VIDEO:

Vị thế, vai trò của Hà Nội không nơi nào có được

Bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ Hà Nội cũng còn không ít những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại như đã nêu ra trong báo cáo.

Đó là: Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường có một số mặt còn hạn chế, lúng túng, bị động, chưa theo kịp thực tiễn, chưa đạt yêu cầu đề ra; Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chưa đạt kết quả như mong muốn; một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất đai... chưa được tập trung xử lý kiên quyết, kịp thời, gây bức xúc dư luận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội chưa bao giờ có tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội.

Ngoài ra, ý thức, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đây là những vấn đề mà Đảng bộ TP cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khách quan và tập trung có giải pháp khắc phục kịp thời, kết quả tốt hơn. 

Nói điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng ông không có ý chê trách hay chì chiết nặng nề gì với Hà Nội và bày tỏ thông cảm, chia sẻ với các khó khăn vì ông cũng từng có thời gian công tác ở Hà Nội gần 10 năm.

Ông đề nghị các đại biểu cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả, tiến bộ và những yếu kém, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm phát huy ưu điểm, quyết tâm sửa chữa, nhanh chóng khắc phục có kết quả các khuyết điểm, hạn chế; củng cố, tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội chưa bao giờ có tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Hà Nội cũng chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ.

Chính vì thế, yêu cầu đặt ra đối với Hà Nội cũng không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn. Vì Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là nơi hội tụ của khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc.

Do đó, Hà Nội phải vừa phát huy bề dày truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động được nguồn lực tổng hợp và nhất là niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội chưa bao giờ có tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ
Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII. 

“Thủ đô phát triển có nghĩa là Việt Nam phát triển, không biết có phải thế không? các đồng chí có đồng ý thế không?”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu.

Ông đặt câu hỏi: “Thủ đô của chúng ta sắp tới sẽ phát triển như thế nào, nhất là trong những thập kỷ tới?” và cho rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô và của Đảng bộ Thủ đô.

Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiều lợi thế, tiềm năng mà không nơi nào có được. Do đó, Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ là một vài năm hay vài nhiệm kỳ trước mắt, mà phải có tầm nhìn xa hơn thế nữa, với những cách làm, bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới.

Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội chưa bao giờ có tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng hoa cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đồng thời phát triển Hà Nội nhanh, bền vững hơn, không tự mãn, không bằng lòng với những gì chúng ta đã làm được, mặc dù những việc đã làm rất to lớn, rất đáng tự hào, nhưng sự vật luôn phát triển, vận động, thế giới luôn đi lên, ta nếu dừng lại là tụt hậu.

Hà Nội với vị trí là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, cần huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực sự là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 

Cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, thực hiện hiệu quả thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu,...

Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và toả sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước; làm nên một hình ảnh tiêu biểu của cả nước, một "Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người"; là "Thành phố vì hoà bình" và nay Hà Nội là "Thành phố sáng tạo". 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người Hà Nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, lịch sử. "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" hay dẫu không thanh lịch cũng là người Thủ đô.

Đảng bộ Hà Nội cần đặc biệt chú trọng tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hà Nội chưa bao giờ có tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ

Thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật những cán bộ vi phạm. Nhưng đồng thời phát hiện nêu gương, biểu dương người tốt việc tốt, chứ không phải chỉ một chiều xem xét xử lý kỷ luật, xây dựng nhiều người tốt việc tốt. Cán bộ lãnh đạo thành phố càng cao thì càng phải gương mẫu.

Ngoài ra, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua về vấn đề này.  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dùng từ "đau xót" khi sắp đến đại hội mà một lãnh đạo chủ chốt của TP bị xử lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ, nhiều cơ quan Trung ương và nhiều cơ quan đại diện nước ngoài đóng trên địa bàn, là nơi mà các thế lực cơ hội, thù địch luôn tập trung chống phá, do đó nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên và lâu dài của TP là phải luôn giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn. 

Ông cũng đề nghị Đại hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, sáng suốt lựa chọn những cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu cho Đảng bộ để bầu vào BCH Đảng bộ TP khoá XVII, cũng như bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hương Quỳnh - Thành Nam - Phạm Hải

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội

8h sáng nay (12/10), Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô.