Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

 450 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin, nguyện vọng của hơn 26 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời cũng có không ít khó khăn do tác động của tình hình thế giới và khu vực, các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn ra gay gắt…

Với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành và địa phương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đổi mới, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với các đại biểu dự Đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội

Đảng bộ Quân đội luôn trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Quân đội vững mạnh về chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng có chuyển biến tốt, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên.

Cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao đổi.  

Khẳng định Đại hội Đảng bộ Quân đội là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa X; thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Quân ủy Trung ương thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,  sự góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương; ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân vào các dự thảo văn kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng các đại biểu dự Đại hội.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có ý kiến chỉ đạo sâu sắc và yêu cầu Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu đi đầu, chuẩn bị và tổ chức Đại hội thật mẫu mực, tạo được niềm tin, khí thế và thành công. 

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã nghe Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thảo luận Báo cáo Chính trị.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tham quan Triển lãm thành tựu quốc phòng Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi cùng các đại biểu. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Thủ tướng cùng Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu tham quan triển lãm bên lề Đại hội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu.  
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội
Buổi làm việc đầu tiên của Đại hội.  


Thành Nam