Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sáng nay họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước đến dự phiên họp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước với các thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp 
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo phiên họp
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng
Phiên họp thứ 17 thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm công tác năm 2020

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp về phòng chống tham nhũng

Theo Vietnam+

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xử lý tham nhũng, các đồng chí chờ xem

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xử lý tham nhũng, các đồng chí chờ xem

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số vấn đề có tính chất gợi mở, tổng quát.