Tham dự cuộc họp có các thành viên của tiểu ban, gồm các ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, cùng các thành viên tiểu ban và Thường trực tổ biên tập.

Chú thích ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN

Tiêu chuẩn để trở thành Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Tiêu chuẩn để trở thành Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.