Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội sáng 15/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một đất nước, một xã hội muốn tốt đẹp thì phải có sự quản lý bằng cơ chế, pháp luật, phải có phép nước.

Mà muốn thế thì phải có các cơ quan nội chính. Cơ quan nội chính là lực lượng nòng cốt, trung kiên, là "thanh bảo kiếm" sắc bén và "lá chắn" vững chắc để bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, kỷ cương của xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ…

Tránh "đầu voi đuôi chuột", ăn hối lộ

Điểm lại hoạt động trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, các cơ quan nội chính đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Cụ thể, các cơ quan nội chính đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách lớn về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...

Từ đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá, "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản động; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập ở trong nước.

Đặc biệt là, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, hình ảnh anh "Bộ đội Cụ Hồ", người "chiến sĩ Công an nhân dân" đi đầu trên mọi mặt trận tiếp tục toả sáng, được nhân dân tin yêu, cảm phục, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính không để một mũi tên 'bọc đường' nào xuyên thủng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: NC

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng lưu ý, còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và chưa chủ động kiên quyết xử lý khi có vi phạm, khuyết điểm. Vẫn còn tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ngay trong đội ngũ những người làm công tác nội chính.

"Một số cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả cán bộ cấp cao, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng của chúng ta”, Tổng Bí thư dẫn chứng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, các cơ quan nội chính phải "đúng vai thuộc bài"; phải sử dụng và kiểm soát có hiệu quả quyền lực của mình; không để phát sinh "điểm nóng", bị động, bất ngờ; tránh tình trạng hình thức, "phong trào", được chăng hay chớ, lúc đầu thì rầm rộ, nhưng sau thì cứ nguội lạnh dần, "đầu voi đuôi chuột", ăn hối lộ.

Ngoài ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc "hiệp đồng tác chiến" giữa các cơ quan nội chính và giữa các cơ quan nội chính với các cấp, các ngành, bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, nhịp nhàng, kịp thời, hiệu quả.

“Nhưng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng ở đây không có nghĩa là "dĩ hoà vi quý", nhân nhượng vô nguyên tắc, cùng bỏ qua sai phạm của nhau, mà phải gắn liền với thực hiện kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan”, Tổng Bí thư phân tích.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý tránh tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", "quyền anh, quyền tôi", "cua cậy càng, cá cậy vây"; hết sức lưu ý không để các thế lực xấu, thù địch lợi dụng, kích động, chia rẽ, đưa lên thành vấn đề phức tạp, rêu rao là chúng ta đấu đá, mâu thuẫn nội bộ.

Về thể chế, Tổng Bí thư nhấn mạnh, hệ thống pháp luật phải đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, bảo đảm cho bộ máy nhà nước vận hành trôi chảy… Đặc biệt, cần tăng cường hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, khắc phục tình trạng cục bộ, "phép vua thua lệ làng", thói quen tùy tiện, bệnh quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc.

“Các đồng chí cần tập trung tham mưu kiểm tra, giám sát việc xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật có đúng đường lối, quan điểm của Đảng không? Có bị tác động, hướng lái chính sách theo âm mưu "tự do, dân chủ" của các thế lực thù địch, chống đối không? Các đồng chí phải là "tai mắt" của Đảng, phải "gác gôn" cho Đảng trên lĩnh vực này, không cho phép ai làm trái Cương lĩnh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Tổng Bí thư nhắc các cơ quan nội chính không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường kiểm soát quyền lực tư pháp.

Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang đi được đâu

Về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động không trong sáng bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý phải quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, có bệnh phải chữa ngay, không để ung thành họa; phải "cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây".

Phải gắn đấu tranh phòng, chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

“Tôi đã nhiều lần nói rồi, tiền bạc lắm làm gì, chết có mang đi được đâu”, Tổng Bí thư yêu cầu kịp thời xử lý, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư: Cán bộ nội chính không để một mũi tên 'bọc đường' nào xuyên thủng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ảnh: TTX

Một nội dung quan trọng khác được Tổng Bí thư đề cập là luôn quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh "dân là gốc", "phải gần dân, giúp dân, học dân”.

“Phải kiên quyết loại bỏ thái độ bàng quan, vô cảm trước những bức xúc của nhân dân; kiên quyết loại bỏ mọi hành vi lạm dụng, lợi dụng quyền lực để xâm phạm lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”, Tổng Bí thư nhắc nhở, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì phải tránh, phải cương quyết ngăn ngừa; thậm chí ai vi phạm thì phải bị trừng trị.

Phải là những "bao công" trong thời đại mới

Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Cùng với đó là cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

“Công tác nội chính phải thường xuyên đối mặt với những thách thức, tiêu cực trong xã hội, những môi trường nhạy cảm, khiến con người rất dễ bị mua chuộc, sa ngã, "nhúng chàm". Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ, công chức các cơ quan nội chính hơn ai hết, phải rất cảnh giác, tỉnh táo, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; phải có bản lĩnh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh chính trực”, Tổng Bí thư căn dặn.

Theo Tổng Bí thư, bản thân cán bộ làm công tác nội chính phải liêm, phải sạch, thực sự công tâm, khách quan "phụng công thủ pháp", chí công vô tư; phải là những "bao công" trong thời đại mới.

“Phải có trái tim sục sôi bầu nhiệt huyết cách mạng, sẵn sàng hành động vì nước, vì dân; có cái đầu đầy bản lĩnh và trí tuệ để khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; có đôi chân vững chắc và bàn tay sạch để đứng vững, đứng thẳng và khước từ mọi sự cám dỗ tầm thường, giữ danh dự của người cán bộ nội chính, Tổng Bí thư gửi gắm.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức cơ quan nội chính phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để "thanh bảo kiếm" luôn rắn rỏi và sắc bén, dám vung kiếm và vung kiếm đúng lúc, chém đúng đối tượng, không bị sứt mẻ; để "lá chắn" luôn vững vàng, chắc chắn, không một viên đạn, mũi tên nào có thể xuyên thủng, nhất là những viên đạn, mũi tên "bọc đường".

Cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nêu rõ quan điểm, phải kiên quyết chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, làm việc "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan nội chính các cấp.

“Những ai có tư tưởng này thì hãy dẹp sang một bên cho người khác làm! Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”, Tổng Bí thư nhắc lại.

>>> XEM TOÀN VĂN BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ.

Thu Hằng

18 bị cáo tội tham nhũng nguyên là cán bộ diện Trung ương quản lý

18 bị cáo tội tham nhũng nguyên là cán bộ diện Trung ương quản lý

Các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra hàng nghìn vụ, truy tố 1.141 vụ với 2.731 bị can, xét xử sơ thẩm 1.100 vụ với 2.663 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó có 18 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.