Thủ tướng vừa ký các quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2 đối với một số cán bộ.

Cụ thể, ông Hoàng Văn Phong, nguyên ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương, phái viên tư vấn cho Thủ tướng về lĩnh vực khoa học và công nghệ, kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ; ông Trần Chí Liêm và ông Trịnh Quân Huấn nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, chuyên gia cao cấp sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/2/2017.

Theo VGP