- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành làm trợ lý Thủ tướng.

Quyết định 293/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ký bổ nhiệm ông Cao Xuân Thành làm trợ lý Thủ tướng, căn cứ trên ý kiến đồng ý của Ban Bí thư TƯ Đảng, tờ trình đề nghị của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ theo quy trình tiến hành trước đó.

Ông Cao Xuân Thành từng là trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Như vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có 3 Trợ lý. Ngoài ông Thành, Thủ tướng còn có 2 Trợ lý là các ông Nguyễn Duy Hưng, Bùi Huy Hùng đã được bổ nhiệm trước đó và 2 thư ký khác là các ông Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh.

Bổ nhiệm 2 trợ lý Thủ tướng

Bổ nhiệm 2 trợ lý Thủ tướng

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 trợ lý Thủ tướng là Nguyễn Duy Hưng và Bùi Huy Hùng.

PV