Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Kiểm sát nhân tối cao vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC): Chiều 7/3, Viện KSNDTC đã trao quyết định của Viện trưởng Viện KSNDTC về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tá Cơ, Kiểm sát viên cao cấp, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 10.

Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Tá Cơ là 5 năm kể từ ngày 1/3/2017.

Nhân sự mới Viện kiểm sát, Bộ KH&CN

Phó Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Nguyễn Tá Cơ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đinh Hữu Phí, hàm Vụ trưởng Vụ Khoa giáo-Văn xã (Văn phòng Chính phủ) giữ chức Cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ và ông Phạm Thế Dũng, Trưởng phòng Quản lý công nghệ thuộc Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ nhận chức Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.

Nhân sự mới Viện kiểm sát, Bộ KH&CN

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng các ông: Đinh Hữu Phí, Phạm Thế Dũng

Ông Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đọc các quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc nghỉ hưu, bổ nhiệm lại, thôi kiêm nhiệm đối với lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Theo VGP