- Sáng nay, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã tới thăm Đại nội Huế và thưởng thức chương trình nhã nhạc cung đình Huế tại nhà hát Duyệt Thị Đường.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại nội Huế
Nhà vua và Hoàng hậu đến cổng Ngọ môn
Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại nội Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại nội Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại nội Huế

Sau 15 phút tham quan từ cửa Ngọ Môn đến hết Điện Thái Hòa, Nhật hoàng cùng Hoàng hậu lên xe điện tiến về Duyệt Thị Đường, nhà hát cung đình cổ nhất ở Hoàng cung Huế để thưởng thức Nhã nhạc Cung đình Huế.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại nội Huế

Ba tiết mục đặc sắc nhất trong vòng 8 phút đã được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế trình diễn cho Nhật hoàng và Hoàng hậu xem gồm Đại Nhạc, Múa Lân Mẫu Xuất Lân Nhi, Múa Lục Cúng Hoa Đăng.

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại nội Huế

Nhà vua và Hoàng hậu dành 15 phút tham quan từ cửa Ngọ Môn đến hết Điện Thái Hòa

Đúng 10h55, Nhật hoàng cùng Hoàng hậu đi xe điện ra cửa Hiển Nhơn, từ đó lên xe riêng kết thúc chuyến thăm Hoàng cung Huế. Rất nhiều người dân Huế, du khách đã đứng chờ, vẫy chào tạm biệt Nhật hoàng và Hoàng hậu.

Cố đô Huế đón chào Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Cố đô Huế đón chào Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã tới Cố đô Huế chiều nay.

Cuộc gặp xúc động của Nhà vua với thân nhân cựu binh Nhật

Cuộc gặp xúc động của Nhà vua với thân nhân cựu binh Nhật

Cuộc gặp gỡ xúc động của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản với vợ con, thân nhân của cựu binh Nhật từng tham chiến ở VN.

Quang Thành