Đại tướng Phùng Quang Thanh là cán bộ ưu tú, xuất sắc đã có nhiều công lao, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và sự phát triển, trưởng thành của quân đội. 

Trên các cương vị công tác, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, ông luôn kiên định, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, người cán bộ quân đội, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đường binh nghiệp của Đại tướng Phùng Quang Thanh

Ban Thời sự - Thiết kế: Trọng Tạo

Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần

Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần

Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần hồi 3h45 ngày 11/9 tại nhà riêng.

BT Phùng Quang Thanh: Mất biển, đảo là có tội với lịch sử

BT Phùng Quang Thanh: Mất biển, đảo là có tội với lịch sử

Chủ quyền biển đảo Tổ quốc là tất cả, mất chủ quyền biển, đảo đồng nghĩa với mất đi phần máu thịt, hương hỏa ông cha ta để lại, là có tội với tổ tiên, lịch sử - Đại tướng Phùng Quang Thanh nói.