Cụ thể, tại quyết định 389 và 390, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đỗ Đức Toàn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Chính phủ; ông Đinh Tiến Mạnh, Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Văn phòng Thanh tra Chính phủ giữ chức Thư ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Tiếp nhận và bổ nhiệm 2 thư ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Ông Đỗ Đức Toàn

Ông Đỗ Đức Toàn sinh hoạt hành chính, đảng, đoàn thể tại Vụ Kinh tế tổng hợp, tiếp tục hưởng hệ số phụ cấp 1,0; tiền lương do Văn phòng Chính phủ chi trả.

Ông Mạnh sinh hoạt hành chính, đảng, đoàn thể tại Vụ Đổi mới doanh nghiệp, hưởng hệ số phụ cấp 0,9; tiền lương do Văn phòng Chính phủ chi trả.

Trước đó vào đầu tháng 5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận ông Toàn và ông Mạnh từ Thanh tra Chính phủ về công tác tại Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ theo chế độ biệt phái để giúp việc cho Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kể từ ngày 26/4.

Thu Hằng

Biệt phái 2 cán bộ Thanh tra Chính phủ giúp việc Phó Thủ tướng

Biệt phái 2 cán bộ Thanh tra Chính phủ giúp việc Phó Thủ tướng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn vừa ký Quyết định 239, 240 về việc tiếp nhận biệt phái ông Đỗ Đức Toàn và ông Đinh Tiến Mạnh.