Ngày 8/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị đã họp hội nghị lần thứ nhất.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị chủ trì.

Dự Hội nghị còn có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc.

Thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động triển khai một số nội dung như: Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Chỉ đạo; kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2021-2026; quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; quy định về quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị; kế hoạch tổ chức khảo sát tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị; báo cáo xây dựng Đề án vị trí việc làm; thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên và một số nội dung khác.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất, các nội dung tại cuộc họp đã được Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị công phu, chu đáo. Qua đó, đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Chỉ đạo.

Trong đó có nhấn mạnh vai trò tham mưu Bộ Chính trị kịp thời ban hành các chủ trương, định hướng nhằm tạo hành lang pháp lý, điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác quản lý biên chế. Đồng thời, thực hiện chủ trương tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm.

Thường trực Ban Bí thư: Tinh giản biên chế là công việc hết sức hệ trọng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng lưu ý, công tác quản lý biên chế, thực hiện tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm là những công việc khó, hết sức hệ trọng. Vì vậy, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tập trung cao độ để hoàn thành tốt các nhóm nội dung công việc theo Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị xem xét, quyết định các chủ trương, nguyên tắc về quản lý biên chế, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách... của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở chủ trương, nguyên tắc của Bộ Chính trị và các quy định hiện hành, Ban Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền về quản lý biên chế xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026 và hằng năm; tiến hành tổng hợp, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định. Mỗi nội dung, đề án phải được nghiên cứu công phu, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cao.

“Tăng hay giảm biên chế trong giai đoạn tới; xây dựng vị trí việc làm như hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu hay chưa; vấn đề khung năng lực và chi trả lương, phụ cấp hiện nay; chính sách cho việc thực hiện tinh giản biên chế… cần tiếp tục tổng kết và làm rõ để quyết định cho tổng biên chế trong thời gian tới”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu, tổ giúp việc cần tiếp thu, chỉnh sửa và thống nhất các văn bản, hệ thống báo cáo ngay từ đầu nhiệm kỳ để các cấp, các ngành thực hiện, bảo đảm thống kê chính xác, kịp thời. Trên cơ sở tổ chức các đoàn khảo sát tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh các dự thảo, đề án để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Thu Hằng

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tổ chức hợp lý bộ đa ngành để tinh gọn bộ máy

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Tổ chức hợp lý bộ đa ngành để tinh gọn bộ máy

Một trong những giải pháp tinh gọn bộ máy là đẩy mạnh đổi mới trên cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vực, khắc phục triệt để những chồng chéo, giao thoa.