Cùng dự làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức TƯ, Ban Kinh tế TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Dân vận TƯ, Văn phòng TƯ Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả mà tỉnh Nghệ An đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh.

Tại Nghệ An, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt; kinh tế phát triển khá nhanh, theo hướng bền vững; văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ; giáo dục và đào tạo tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Nhiệm kỳ vừa qua đã đoàn kết, thống nhất trong đảng, sinh hoạt của cấp ủy dân chủ, thảo luận, phát huy được trí tuệ, vai trò của cấp ủy.

Việc triển khai về các nghị quyết của TƯ được tỉnh thực hiện quyết liệt nhưng thận trọng. Công tác cải cách hành chính, công tác kiểm tra được đẩy mạnh hơn và đem lại nhiều kết quả. Nghệ An cũng đã coi trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị từ nay đến hết nhiệm kỳ và những năm tiếp theo, cùng với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, tỉnh Nghệ An cần tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 26 và Thông báo số 55 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Tỉnh cần thực hiện tốt các giải pháp nhằm phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm, trong đó có việc triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh Nghệ An; tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội các địa bàn khó khăn; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; khai thác, phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở, nhất là ở vùng đặc thù.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng…

Theo TTXVN

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Hôm nay, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.