Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đến các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát ngay các vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phát biểu bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 khóa XIII, Nghị quyết số 66 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, Thủ tướng yêu cầu bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung.

Thủ tướng yêu cầu rà soát ngay các vướng mắc liên quan đất đai, thuế
Thủ tướng yêu cầu rà soát ngay  rà soát ngay các vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh, trong đó có các quy định liên quan đến đất đai

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu thực hiện rà soát ngay các vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định của Thủ tướng, thông tư) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đất đai, quy hoạch, quản lý tài sản công, thuế,... khẩn trương đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật.

Phương án xử lý theo hướng, đối với các vướng mắc liên quan đến quy định của luật, pháp lệnh, báo cáo, đề xuất Chính phủ để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Đối với các vướng mắc liên quan đến quy định tại các nghị quyết, quyết định của Thủ tướng, báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung ngay theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Đối với các vướng mắc liên quan đến quy định tại các thông tư, kiến nghị các Bộ khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Văn phòng Chính phủ lưu ý, báo cáo rà soát, đề xuất gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/7 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Nghị quyết số 66 của Chính phủ nêu rõ, thống nhất về sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật đất đai cũng như các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật đất đai (sửa đổi).

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và ý kiến của các thành viên Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện các nội dung chính sách, bảo đảm bao quát, khả thi, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Thu Hằng

Chính phủ đồng ý lùi xử phạt xe khách, xe tải chưa lắp camera

Chính phủ đồng ý lùi xử phạt xe khách, xe tải chưa lắp camera

Chính phủ quyết định tạm ngưng xử phạt vi phạm hành chính đến hết ngày 31/12/2021 đối với tổ chức, cá nhân không lắp camera trên xe khách, xe tải theo quy định.