Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn vừa ký văn bản gửi Bộ TN-MT, Bộ Nội vụ về Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương.

Văn bản nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đề nghị của Bộ TN-MT tại Công văn số 1385 ngày 26/3 và tờ trình số 104 ngày 31/12 về Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác thải nhựa đại dương.

Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT giải thích nguyên nhân tăng tổng cục
Trụ sở Bộ TN-MT

Để có cơ sở xem xét, quyết định vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN-MT phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ thực hiện rà soát kỹ lưỡng số lượng các đơn vị trực thuộc, lưu ý nguyên nhân gia tăng các tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập thời gian gần đây.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này rà soát, kiểm tra kỹ việc phân công chức năng, nhiệm vụ đối với các đơn vị về quản lý rác thải nhựa đại dương, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp.

Các nội dung này phải được báo cáo trực tiếp tại cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì trong thời gian tới.

Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý việc chấp hành các Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19, Trung ương 6 khóa XII khi đề xuất thành lập, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Bộ.

Hiện Bộ TN-MT có 5 tổng cục gồm: Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trong đó, Tổng cục Khí tượng Thủy văn là đơn vị mới được thành lập vào tháng 3/2018 trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ngoài 5 tổng cục, Bộ TN-MT có 5 cục, 6 vụ, 4 văn phòng và Thanh tra bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cùng với 15 đơn vị sự nghiệp và 3 doanh nghiệp trực thuộc.

Thu Hằng

Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Hôm nay, Bộ TN&MT tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV).