Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối với ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch UBND TP.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đối với ông Nông Văn Chí, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Nguyễn Văn Thành, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đối với ông Nguyễn Đình Chuyến, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đối với ông Lê Thanh Sơn, để nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đối với ông Lý Vinh Quang, để nghỉ hưu theo chế độ.

Sếp không ưa nịnh, công chức muốn cũng chẳng nịnh được

Sếp không ưa nịnh, công chức muốn cũng chẳng nịnh được

Theo TS Nguyễn Viết Chức, không có cấp dưới nào muốn nịnh bợ cả, chẳng qua do cấp trên không gương mẫu.

Theo VGP