Thủ tướng vừa có quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Văn Hưng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bổ sung chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Quân Chính, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị
Ông Võ Văn Hưng (trái), ông Lê Đức Tiến (giữa) tại phiên họp HĐND tỉnh Quảng Trị ngày 9/6

Trước đó, ngày 9/6, HĐND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bầu nhiều chức danh quan trọng.

Ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh cũng tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Quân Chính, nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Đức Tiến. Kết quả ông Lê Đức Tiến đã đắc cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972; quê quán: xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lâm nghiệp.

Ông từng làm Phó chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, Phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị, Bí thư Thành ủy Đông Hà.

Ông Lê Đức Tiến, sinh năm 1974; quê quán: xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông.

Ông Tiến đã giữ các chức vụ: Phó giám đốc BQL dự án Đầu tư và Xây dựng giao thông, Sở GTVT Quảng Trị, Phó giám đốc Sở GTVT Quảng Trị, Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị.

Thành Nam

Quảng Trị có chủ tịch UBND tỉnh sau 4 tháng để trống

Quảng Trị có chủ tịch UBND tỉnh sau 4 tháng để trống

Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành uỷ Đông Hà được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.