Tại quyết định số 1968/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Văn Thiều, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)
Ông Phạm Văn Thiều, tân Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định số 1971/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Cao Xuân Thu Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại quyết định số 1967/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Thành Trung.

Tại quyết định số 1970/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Minh Chiến để nghỉ chế độ hưu theo quy định.

Tại quyết định số 1969/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lâm Thị Sang để nhận nhiệm vụ mới.

Tại quyết định số 1972/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Ngọc Dũng để nhận nhiệm vụ mới.

Tại quyết định số 1973/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tăng Bính để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015.

Nhiều cán bộ lão thành gửi thư đến Tổng Bí thư góp ý về bố trí cán bộ

Nhiều cán bộ lão thành gửi thư đến Tổng Bí thư góp ý về bố trí cán bộ

Nhiều cán bộ lão thành, cựu chiến binh, các nhà khoa học gửi thư đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xem xét, cân nhắc thật kỹ lưỡng vấn đề bố trí cán bộ để tránh tình trạng như thời gian qua.

Theo TTXVN/Vietnam+