Trước đó, ngày 18/3, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP phân công ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM.

Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định phân công ông Huỳnh Cách Mạng giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Thành ủy TP.HCM

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965; trình độ thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Chính trị, kỹ sư Kinh tế công nghiệp. Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM.

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Theo VGP