Kết luận phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự diễn ra hôm nay (15/4), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực.

Phát triển đất nước bằng thể chế hiệu quả

Trong đó, chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng và cả năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ ngành, địa phương dám nghĩ, dám làm
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; đề cao trách nhiệm nêu gương và tinh thần gương mẫu của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động; tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Các nội dung chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể về chủ thể chịu trách nhiệm và đảm bảo tính khả thi; đồng thời phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, giám sát, kiểm tra.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm; tập trung xử lý công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm hiệu quả, thực chất, tránh phô trương, hình thức.

Chính phủ, Thủ tướng lưu ý, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả công tác, khí thế thời gian qua, không thỏa mãn, chủ quan, tự mãn với thành tích đạt được; tất cả vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trong thực thi công vụ, Thủ tướng nhấn mạnh, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, tăng cường cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách thực chất và hiệu quả, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với những vấn đề đột xuất, bất ngờ, quan trọng, cấp bách, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn để có giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển đất nước bằng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả...

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ giải quyết những việc thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Chính phủ, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm chất lượng và thời hạn xử lý công việc.

Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái

Về phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định pháp luật, đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra và chọn được những người xứng đáng.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; có phương án, kịch bản phòng, chống đại dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử và ngày bầu cử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ ngành, địa phương dám nghĩ, dám làm
Ảnh: Nhật Bắc

Về phòng, chống dịch và tiêm phòng vaccine COVID-19, Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Đối với cá nhân thực hiện công thức “5K + vaccine”; đối với tập thể thực hiện nghiêm biện pháp “an toàn Covid”; tuyệt đối không chủ quan, lơ là và sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhập cảnh trái phép.

Thủ tướng giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh phương án và nghiên cứu triển khai cơ chế “hộ chiếu vắc-xin” và tạo điều kiện thuận lợi để sớm có vắc-xin sản xuất trong nước.

Thu Hằng

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám đổi mới là đột phá trong công tác cán bộ

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám đổi mới là đột phá trong công tác cán bộ

Phải có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích và bảo vệ những cán bộ dám đổi mới với động cơ trong sáng. Tránh tình trạng bảo gì làm đó, ít va chạm, vô thưởng, vô phạt.

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.