Ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 11 (8/4), Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và báo cáo giải trình, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh và danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính được phê chuẩn thêm chức vụ mới
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Với 444 ĐBQH có mặt (chiếm 92,50 % tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn về danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Hiện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh.

Với 449 ĐBQH có mặt (chiếm 93,54% tổng số đại biểu) tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Các Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm VP Quốc hội Bùi Văn Cường, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn.

Ngày 7/4, Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Tòng Thị Phóng, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và 8 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia khác.

Với Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Quốc hội cũng miễn nhiệm một số Ủy viên đối với các ông, bà: Nguyễn Thị Kim Ngân; Ngô Xuân Lịch; Phạm Bình Minh.

Trần Thường

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Chân dung 28 thành viên Chính phủ

Với việc kiện toàn 15 nhân sự mới cùng 13 người đương nhiệm, Chính phủ có 28 thành viên gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, 5 Phó Thủ tướng cùng 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

15 gương mặt mới của Chính phủ

15 gương mặt mới của Chính phủ

Chính phủ đương nhiệm có 15 thành viên mới gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng.