Bộ máy lãnh đạo các cấp phải máu lửa, trách nhiệm, xông pha trận mạc; phải loại bỏ cán bộ vô trách nhiệm với nhân dân.

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Thủ tướng: Lãnh đạo phải máu lửa, xông pha

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng nêu rõ, Quảng Nam là tỉnh lớn ở miền Trung, có cảng biển, sân bay, di sản văn hóa đặc biệt, có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển mạnh mẽ. Đây cũng là vùng đất anh hùng, có truyền thống cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, Quảng Nam có 100.000 liệt sỹ, trong đó có 70.000 là người dân địa phương.

Phát huy truyền thống cách mạng đó, Quảng Nam đã không ngừng vươn lên.

Với nhiều lợi thế, đại diện các bộ đều đánh giá, Quảng Nam có đủ điều kiện phát triển thành tỉnh kinh tế lớn của vùng, trong đó có thể phát triển công nghiệp ô tô, công nghiệp phụ trợ; đẩy mạnh đô thị hóa; tính đến việc quy hoạch để phát triển Cảng Chu Lai thành cảng trung chuyển quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Quảng Nam đã phát triển tốt các mũi nhọn là phát triển du lịch, cơ khí, cơ sở hạ tầng. Đời sống nhân dân được nâng lên; cải cách hành chính nhiều tiến bộ.

Thủ tướng biểu dương Quảng Nam từ tỉnh nhận trợ cấp, từ 2017, tỉnh có thể điều tiết về ngân sách Trung ương. Đây là niềm tự hào đối với Quảng Nam, bởi cả nước mới chỉ có 13 tỉnh điều tiết về ngân sách TƯ...

Thủ tướng: Lãnh đạo phải máu lửa, xông pha

Thủ tướng đề nghị phải xây dựng Quảng Nam cùng với Đà Nẵng, Quảng Ngãi thành  trung tâm kinh tế của vùng Trung Trung Bộ

Tuy vậy, Thủ tướng cho rằng, Quảng Nam còn nhiều khó khăn trong chặng đường phát triển. Đó là tỷ lệ nghèo còn cao, chủ yếu ở khu vực miền núi. Số doanh nghiệp còn thấp, 280 người dân/1 doanh nghiệp, trong khi cả nước là 160 người dân/1 doanh nghiệp; số dự án lớn mang tính đột phá, là quả đấm thép còn ít.

Thủ tướng cũng lưu ý tỷ lệ lao động trong nông nghiệp của tỉnh còn lớn, nên tỉnh phải quan tâm đào tạo chuyển đổi ngành nghề cho người nông dân.

Về định hướng thời gian tới, Thủ tướng chỉ đạo: “Phải xây dựng tỉnh Quảng Nam thành mô hình phát triển nhanh, bền vững và toàn diện; cùng với Đà Nẵng và Quảng Ngãi, là trung tâm kinh tế của vùng Trung Trung Bộ".

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra.

“Bộ máy lãnh đạo các cấp, từ cấp tỉnh, thành phố, huyện phải máu lửa, trách nhiệm, xông pha trận mạc, làm việc ngày đêm vì nhân dân tỉnh nhà. Cán bộ nào phong trào đó, không thể làm việc cầm chừng. Phải loại bỏ cán bộ vô trách nhiệm với nhân dân. Nhất là xây dựng tinh thần này trong tỉnh ủy và lớp trẻ”.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh về công tác quy hoạch, tránh xung đột giữa phát triển công nghiệp và du lịch. Cùng với đó, Quảng Nam phải có chương trình phát triển doanh nghiệp; có giải pháp thu hút đầu tư lấp đầy các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng phải quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, cần tiếp tục nghiên cứu đưa ra cơ chế để phát triển thành trung tâm cơ khí ô tô cả nước.

Theo VOV