XEM CLIP:

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp nước ta vượt qua dịch bệnh

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ giúp nước ta vượt qua dịch bệnh

Trong mọi hoàn cảnh, người dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, chính quyền các cấp, nhất định đất nước ta sẽ kiểm soát, đẩy lùi, vượt qua dịch bệnh. 

Theo VTV