Đây là hội nghị lấy ý kiến lần thứ 10 của TP. Hà Nội.

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý, phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dự thảo khác với các địa phương khác ở 2 điểm chính.

Một là đã đưa ra định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ nhiệm kỳ 2020-2025 mà còn đến 2030, tầm nhìn năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Thứ hai, báo cáo không chỉ đề cập đến sự phát triển của riêng thủ đô mà còn đến sự hợp tác phát triển với các địa phương khác trong vùng và cả nước.

Thủ tướng góp ý, báo cáo phải viết đậm nét hơn về công tác xây dựng Đảng, một nhiệm vụ then chốt của Đảng, một nội dung quan trọng của Đại hội, của các cấp ủy từ Trung ương đến địa phương.

Thủ tướng: Hà Nội phải có tầm cạnh tranh với các thủ đô trên thế giới
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Về chủ đề của Đại hội, Thủ tướng cho rằng, nên bổ sung một số điểm nhấn với 3 nội hàm cần nêu: Ý chí, quyết tâm; đổi mới sáng tạo và hội nhập, phát triển bền vững. Trong đó, cần nêu bật nội hàm về tính gương mẫu vì thủ đô là trái tim của cả nước. 

Hà Nội sớm thiết lập trạng thái bình thường mới, tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hồi phục, duy trì phát triển kinh tế, tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao hơn mức bình quân cả nước.

TP đã mạnh dạn, thẳng thắn, nghiêm túc nêu những hạn chế, yếu kém, bất cập như tốc độ tăng trưởng là khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là vị trí địa chính trị, địa kinh tế, trái tim của cả nước.

Thủ tướng: Hà Nội phải có tầm cạnh tranh với các thủ đô trên thế giới

Tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như công trình giao thông, xử lý rác thải, nước thải còn chậm. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch có nơi còn nhiều bất cập, chưa đồng bộ. Văn hóa ứng xử của người dân trong gia đình và nơi công cộng còn một số lệch lạc, chưa có sự thay đổi rõ nét, hành vi bạo lực, thiếu văn minh, văn hóa, hiện tượng vô cảm vẫn còn tồn tại tại thủ đô.

Thu hút nguồn lực trở thành TP "rồng bay"

Về mục tiêu phát triển giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Thủ tướng đề nghị Hà Nội xem xét, tính toán lại mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2025 phải đặt mục tiêu cao hơn mức 8.100-8.300 USD. Hà Nội cần phấn đấu vượt qua mức thu nhập trung bình cao sớm hơn.

“Tôi rất vui mừng các đồng chí xác định đến năm 2030 hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đến 2045 có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, trở thành thành phố toàn cầu, GRDP đầu người đạt trên 36.000 USD”, Thủ tướng bày tỏ.

Việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền cho Hà Nội sẽ giúp cho thủ đô thu hút mọi nguồn lực để trở thành thành phố “rồng bay”.

Về nhiệm vụ trọng tâm đột phá, Thủ tướng nhất trí về sự cần thiết của các nội hàm về tận dụng cơ hội từ hội nhập, thành tựu của cách mạng 4.0, giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác Đảng.

Thủ tướng: Hà Nội phải có tầm cạnh tranh với các thủ đô trên thế giới
Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo TP Hà Nội

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 2020-2025, Thủ tướng lưu ý một số nội dung: Nhấn mạnh vấn đề cần có cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy mạnh mẽ việc huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của Thủ đô và cả nước. Quản lý tốt đất đai, tạo quỹ đất sạch, đấu giá đất hiệu quả thì hoàn toàn có đủ nguồn để làm công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu của Thủ đô và cả nước.

Thủ tướng cho rằng, Hà Nội có thể xem xét đề nghị với Trung ương, với Chính phủ làm thí điểm, đi tiên phong cả nước về nguồn nhân lực chất lượng cao. Cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, phát triển Thủ đô theo mô hình chùm đô thị hoàn chỉnh....

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh một lần nữa công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, gương mẫu rất quan trọng. Đây chính là sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm và động lực tinh thần to lớn cho phát triển thủ đô.

Những vấn đề ở thủ đô là những đề nhạy cảm, cần phải quan tâm, nếu giải quyết tốt thì lan tỏa cả nước. Thủ tướng cho rằng, Hà Nội phải có tầm cạnh tranh với các thủ đô trên thế giới.

Thủ tướng gợi ý một số trụ cột quan trọng để phát triển, đó là nền kinh tế cạnh tranh; quy mô, môi trường kinh doanh, chất lượng thể chế là những lợi thế. Đó là bản sắc, một nền văn hóa truyền thống lịch sử thiêng liêng.

Thành Nam

Thủ tướng: Nếu Hà Nội, TP.HCM để lây nhiễm Covid-19 sẽ rất nguy hiểm

Thủ tướng: Nếu Hà Nội, TP.HCM để lây nhiễm Covid-19 sẽ rất nguy hiểm

Chủ trì họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống Covid-19 vào sáng nay (7/8) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, không được chủ quan, lơ là.