Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Phạm Xuân Thăng tối nay (30/3), xác nhận với PV VietNamNet thông tin trên.

Cụ thể, Hải Dương sẽ sớm được bố trí 270 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể nguồn tiền này và hướng dẫn UBND tỉnh Hải Dương triển khai thực hiện.

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 270 tỷ đồng cho Hải Dương chống dịch
Công nhân Hải Dương tan giờ làm nhưng phải chia ca để chống dịch


Bộ Tài chính và UBND tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo, cũng như việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được tạm cấp bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, các nguồn lực địa phương, nguồn huy động hợp pháp khác để kịp thời thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng đồng ý hỗ trợ 270 tỷ đồng cho Hải Dương chống dịch

Mỗi ngày Hải Dương cấp hơn 40 nghìn suất ăn để hỗ trợ người trong khu cách ly, phong toả

Kết thúc đợt chi trả, UBND tỉnh Hải Dương tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) gửi Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ chính thức từ ngân sách trung ương cho tỉnh theo quy định.
 
Trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ ba tại Việt Nam, Hải Dương là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đến nay, tình hình dịch bệnh tại các địa phương trong tỉnh đã được kiểm soát. 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch.

Theo đó, ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương khó khăn về ngân sách kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 gồm:

1- Kinh phí thực hiện các chính sách đặc thù (phần ngân sách nhà nước đảm bảo) trong phòng, chống dịch.

2- Kinh phí thực hiện cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ phụ cấp chống dịch (phần ngân sách nhà nước đảm bảo) trong phòng, chống dịch.

3- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch trong 5 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu năm 2021 (phần ngân sách nhà nước đảm bảo).

Quyết định cũng quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Theo đó, với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại:

- Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.

- Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

- Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Hải Dương về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/4

Hải Dương về trạng thái bình thường mới từ ngày 1/4

Từ 0h ngày 1/4, tỉnh Hải Dương sẽ chuyển sang trạng thái bình thường mới, kết thúc việc thực hiện Chỉ thị 19.

Nguyễn Thu Hằng