Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương Tổng Bí thư Lê Duẩn. Với 60 năm hoạt động cách mạng, 26 năm liên tục từ năm 1960 đến 1986 trên cương vị Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì khát vọng thống nhất đất nước, đồng thời là nhà lý luận xuất sắc, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam với phương châm “cách mạng là sáng tạo, chân lý là cụ thể”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Thủ tướng đã dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, nhà lãnh đạo 3 lần giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, lần đầu vào năm 1941, lần thứ 2 vào năm 1951 và lần thứ 3 từ tháng 7 đến tháng 12 năm 1986.

Trong thời gian này, Tổng Bí thư Trường Chinh đã đề xuất chủ trương đổi mới, để từ đó, Đại hội 6 của Đảng đã đề ra đường lối Đổi mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay đã khẳng định tính đúng đắn của sự nghiệp Đổi mới mà Tổng Bí thư Trường Chinh là người đề xuất và khởi xướng cách đây 35 năm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh.

Tới dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1988 đến năm 1991 và trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1991 đến năm 1997, ông luôn day dứt về nguy cơ tụt hậu của đất nước, cũng như về sự tăng trưởng dưới tiềm năng của nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúcdâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Đỗ Mười. 

Thủ tướng cho rằng, là một nhà lãnh đạo luôn quan tâm tới công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng là một nhà lãnh đạo luôn kiên định với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước và cũng là nhà lãnh đạo hết sức gần gũi, sâu sát với các địa phương.

Do đó, quan điểm phát triển đất nước của Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn sát với thực tiễn và khơi dậy được tiềm năng phát triển của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tới dâng hương Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1997 đến năm 2001 và từ trần vào năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại ở mỗi giai đoạn khó khăn, thử thách của đất nước Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng. Đồng thời luôn đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết.

Ông cũng là nhà lãnh đạo gần gũi, giản dị, luôn gắn bó với nhân dân, sâu sát địa phương và cơ sở. Trong những điều kiện cụ thể, đồng chí luôn có nhiều đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, thể hiện chính kiến và dám chịu trách nhiệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tới dâng hương, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1955 đến năm 1987, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Thủ tướng Phạm Văn Đồng không chỉ là người đứng đầu Chính phủ lâu năm nhất mà còn là một trí tuệ uyên bác, người hết sức chú trọng tới văn hóa và phát huy vai trò của văn hóa trong phát triển đất nước.

Ông còn là nhà ngoại giao tài ba, khi đảm nhiệm trọng trách Trưởng phái đoàn Chính phủ Việt Nam tại  Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương, đồng thời là nhà lãnh đạo có nhiều công lao trong xây dựng và quản lí nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, vị Đại tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam, người mà tên tuổi gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo VGP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm làm trong sạch bộ máy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và quyết tâm làm trong sạch bộ máy

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy.