Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau, phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước”, Đại hội nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc giai đoạn 2010-2020, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc, đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Đại hội cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay trước phiên khai mạc đại hội, trong không gian nghệ thuật lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cùng chung vui với đồng bào các dân tộc.

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chung vui cùng đồng bào các dân tộc
Phó Thủ tướng mong muốn báo chí góp sức để Đại hội Đảng XIII thành công

Phó Thủ tướng mong muốn báo chí góp sức để Đại hội Đảng XIII thành công

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại lễ khai trương trang thông tin đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành Nam - Phạm Hải