Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4.

Ông Lê Ngọc Quang sinh ngày 21/1/1974. Quê quán: xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng bổ nhiệm Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Tân Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang

Trước 11/2019, ông là Phó ban rồi Trưởng ban Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 11/11/2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, một tháng sau ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm.

Ngày 18/8/2020, ông Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

T.Nam

Trung ương Đoàn có hai tân Bí thư

Trung ương Đoàn có hai tân Bí thư

Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Nguyễn Tường Lâm và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đã trúng cử chức danh Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI.