Cũng theo quyết định, Thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tài chính, HĐQL BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (10/7).

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Từ năm 1995, ông nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính và đến tháng 01/2011 được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Thế Mạnh làm Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Năm 2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Ông Nguyễn Thế Mạnh thay cho bà Nguyễn Thị Minh đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2020.

Thành Nam

Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương

Bộ Chính trị điều động 3 Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương

Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, phân công Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Phú Yên, Bạc Liêu, Cà Mau về công tác tại: Đảng ủy Khối cơ quan TƯ, Ban Tổ chức TƯ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.