Thủ tướng bổ nhiệm ông Trần Quốc Phương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 cơ quan
Ông Trần Quốc Phương giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng đồng ý để ông Nguyễn Đình Toàn được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 26/12/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Lê Đình Thương giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng; bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Theo VGP

Phó bí thư Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên về làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Phó bí thư Hưng Yên Đỗ Xuân Tuyên về làm Thứ trưởng Bộ Y tế

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế.