Ông Nguyễn Sỹ Hiệp (bên trái) và ông Nguyễn Xuân Thành (bên phải)

Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sỹ Hiệp và ông Nguyễn Xuân Thành giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Nam Định, là thạc sỹ khoa học chuyên về Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập.

Ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014. Trước khi được bổ nhiệm, ông từng giữ chức vụ Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Thư ký – Biên tập, Văn phòng Chính phủ. 

Ông Nguyễn Xuân Thành sinh năm 1963, quê quán tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và là thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông được bổ nhiệm làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Thương mại - Du lịch, Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Nam Định, Phó cục trưởng Cục Quản trị rồi Cục trưởng Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, Văn phòng Chính phủ hiện có 5 Phó chủ nhiệm gồm các ông Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Duy Hưng và bà Mai Thị Thu Vân.

Theo VGP

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Cao Huy giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ.