-Tại buổi làm việc với UBND TPHCM về ATVSTP sáng 8/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, mô hình chuyên biệt về quản lý ATVSTP nên dừng ở cấp độ Ban.

Theo quan điểm của TPHCM, xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế của thành phố, từ nhu cầu quản lý như nhanh chóng ngăn chặn, giải quyết dứt điểm, căn cơ tình trạng không đảm bảo ATVSTP… TP cần có một cơ quan quản lý chuyên ngành về ATTP trực thuộc UBND TP.

Thủ tướng bác đề xuất Sở An toàn vệ sinh thực phẩm của TPHCM
Thủ tướng kiểm tra VSATTP trong siêu thị 

Cơ quan này sẽ tập hợp các nhân sự chuyên ngành sẵn có, có đủ năng lực, quyền hạn để quản lý các chợ hoá chất, các chợ có kinh doanh thực phẩm, các lò giết mổ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phối hợp ngành nông nghiệp, kiểm soát ATTP đến tận khâu nuôi trồng, sơ chế.

TPHCM cho biết, đã hoàn chỉnh Đề án thành lập Sở Vệ sinh An toàn thực phẩm TPHCM, báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ. TPHCM dự kiến trong tháng 10/2016 sẽ gửi lấy ý kiến các Bộ-ngành Trung ương và trình Thủ tướng.

Cho ý kiến về các kiến nghị của TP đối với Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: các vấn đề về ATVSTP là rất cấp thiết, và TPHCM nên thành lập một Ban mới để giải quyết vấn đề này.

“Các ông thành lập Sở mới làm chi. Chính phủ ủng hộ thành lập 1 Ban, chứ không đồng ý thành lập 1 Sở vì còn liên quan đến rất nhiều điều. Còn các kiến nghị khác của TP về đánh giá lại Luật An toàn Thực phẩm, về cho phép TP sử dụng nguồn tiền xử phạt, về thanh tra ATVSTP, liên qua đến quy định riêng của Bộ Công thương và Bộ Y tế… thì chúng tôi đồng ý hết”, Thủ tướng Chính phủ kết luận.

Việt Đông