Thủ tướng Australia và phu nhân bên ao cá Bác Hồ
Thủ tướng Scott Morrison và phu nhân dạo bước trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng Australia và phu nhân bên ao cá Bác Hồ
Thủ tướng Australia và phu nhân thăm nhà sàn Bác Hồ
Thủ tướng Australia và phu nhân bên ao cá Bác Hồ
Thủ tướng Australia và phu nhân bên ao cá Bác Hồ
Thủ tướng Australia và phu nhân bên ao cá Bác Hồ
Thủ tướng Australia và phu nhân bên ao cá Bác Hồ

Thái An - Phạm Hải 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Australia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Australia

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng nay chủ trì lễ đón Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-24/8.