Đầu giờ sáng, Ban chấp hành TƯ họp phiên khai mạc tại hội trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo, xin ý kiến Ban chấp hành TƯ về chương trình hội nghị.

hội nghị Trung ương 10,Trung ương 10,Tổng bí thư,Chủ tịch nước,Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau đó, Ban chấp hành TƯ làm việc tại tổ, thảo luận về: đề cương báo cáo chính trị; đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; đề cương báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

hội nghị Trung ương 10,Trung ương 10,Tổng bí thư,Chủ tịch nước,Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Buổi chiều, Ban chấp hành TƯ tiếp tục thảo luận tại tổ về các nội dung này.

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Thu Hằng