- VietNamNet thực hiện chuỗi phóng sự tài liệu đặc biệt theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đỉnh đèo De, Thái Nguyên, trung tâm của chiến khu Việt Bắc.

20 tượng đài tưởng niệm Bác Hồ trên khắp thế giới

Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5), VietNamNet thực hiện một phóng sự hành trình đi theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh qua 3 An toàn khu trong suốt chiều dài đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đó là thủ đô khu giải phóng: Tân Trào; Trung tâm của An toàn khu thời chống Pháp: Định Hoá, và An toàn khu thời chống Mỹ: Đá Chông K9.

Chuỗi phóng sự tìm về một số di tích chính trên tất cả các an toàn khu và phỏng vấn những nhân chứng lịch sử.

Hành trình theo dấu chân Bác qua các thủ đô gió ngàn của cuộc kháng chiến cũng là hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam.

XEM VIDEO (bản HD):

XEM VIDEO (Bản tiêu chuẩn):

VietNamNet

Phần 2: Theo chân Bác: Từ đình Hồng Thái tới lán Nà Nưa

Tổng bí thư thăm Khu di tích K9
Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích K9
Hồ Chí Minh và phương châm 'ngũ tri' với nước lớn
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt cựu nhân viên ngoại giao Mỹ tại Sài Gòn
Triển lãm bút tích Hồ Chí Minh trên bản Di chúc
Giải mã Di chúc Hồ Chí Minh