Chiều nay, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Quyết định do Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh ký nêu rõ, đoàn thanh tra gồm 13 người do Thanh tra viên cao cấp Nguyễn Duy Bính làm trưởng đoàn sẽ bắt đầu thanh tra PVC từ ngày 30/9, kéo dài 70 ngày.

Thanh tra PVC thời Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận

Quyết định thanh tra PVC

Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2008 - 31/12/2013. Đoàn sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của PVC, trọng tâm là việc đầu tư, thực hiện các dự án.

Vụ trưởng Vụ 1 thuộc Thanh tra Chính phủ được giao giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc đoàn thanh tra, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý hoặc trình Tổng Thanh tra Chính phủ xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Giai đoạn từ 2008-2013, ông Trịnh Xuân Thanh giữ vị trí Tổng giám đốc PVC, Chủ tịch HĐQT rồi Bí thư Đảng uỷ. Ông Vũ Đức Thuận làm Tổng giám đốc.

Hoàng Sang - Thúy Hạnh