Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV khai mạc vào sáng 21/6, các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh.

Kết quả bầu cử, lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên khóa mới đều được tín nhiệm với số phiếu tuyệt đối.

Cụ thể, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII tái đắc cử nhiệm kỳ mới với số phiếu 100%.

Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII cũng tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tuyệt đối.

Thái Nguyên: Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh tái cử với số phiếu tuyệt đối
Các đại biểu HĐND bỏ phiếu

Ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khóa XIII và bà Mai Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới với số phiếu 100%.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Đặng Xuân Trường, Lê Quang Tiến, Dương Văn Lượng tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số phiếu bầu 100%.

Ngoài ra, các đại biểu cũng tiến hành thủ tục bầu các chức danh Trưởng và Phó các ban của HĐND tỉnh; các ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ mới.

Thu Hằng

Nhiều tỉnh bầu lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026

Nhiều tỉnh bầu lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2021-2026

HĐND tỉnh Quảng Trị, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Yên, Lào Cai, Quảng Nam đã tổ chức phiên họp đầu tiên kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.