Đây là ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng tại buổi làm việc vào chiều nay tại Hà Nội, giữa đoàn công tác của Ban Tuyên giáo TƯ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh

 Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Viết Thảo khái quát kết quả công tác của Học viện từ năm 2016 đến nay.

Theo đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua được Học viện đổi mới toàn diện, trước hết là thực hiện quản lý hệ thống một cách thống nhất về chương trình, nội dung, phương thức kiểm tra, đánh giá, quản lý học viên.

Cụ thể, Học viện xây dựng tám khung chương trình các lớp bồi dưỡng theo chức danh đáp ứng yêu cầu; hoàn thành xây dựng 14 giáo trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành lý luận chính trị; 24 khung chương trình, đề cương chi tiết giáo trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; ba khung chương trình, đề cương chi tiết, bài giảng bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ các nước: Campuchia, Angola, Mozambique.

Từ đầu năm 2018, giáo trình cao cấp lý luận chính trị được biên soạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong toàn Học viện. Giáo trình chú trọng nội dung của Nghị quyết Đại hội 12, lồng ghép việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện...

Chú thích ảnh

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Viết Thảo cho rằng việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Học viện vẫn tồn tại một số hạn chế, như: chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; công tác đấu tranh tư tưởng, đấu tranh lý luận đã có kết quả nhưng so với vị thế thì chưa thực sự đáp ứng được đòi hỏi thực tiễn.

Học viện đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn 2045; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tập trung; có cơ chế, chính sách phù hợp cho đội ngũ cán bộ lý luận.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo TƯ giao Học viện chủ trì, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; phối hợp chặt chẽ hơn với Học viện trong tổ chức các hội thảo khoa học, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản tiểu sử các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị có định hướng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Tuyên giáo TƯ sớm xem xét xây dựng quy chế phối hợp giữa Học viện và Ban Tuyên giáo TƯ đối với các nhiệm vụ hợp tác, trong đó có khâu tổ chức hội thảo, các lễ kỷ niệm năm sinh, năm mất các lãnh đạo tiền bối của  Đảng, Nhà nước…

Đánh giá công tác giáo dục lý luận chính trị trong các trường cao đẳng, đại học và các trường phổ thông là rất quan trọng, ông Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn Ban Tuyên giáo TƯ sớm có chỉ đạo thống nhất, định hướng tư tưởng theo phương án: chỉ đạo là Ban Tuyên giáo Trung ương nhưng tổ chức xây dựng khung, nội dung biên soạn thì giao cho một đơn vị cụ thể là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng bày tỏ sự nhất trí và đánh giá cao với những nội dung thảo luận tại buổi làm việc.

Nêu một số điểm cần phối hợp giữa hai bên, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sự thống nhất trong công tác phối hợp qua lại giữa hai cơ quan là rất quan trọng, cần thiết. Việc này không chỉ thúc đẩy hai cơ quan hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn góp phần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị của Đảng trong thời gian tới.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng, tiềm năng để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên còn rất lớn, do đó, hai bên cần tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo lý luận chính trị; có hướng liên thông từ sơ cấp tới trung cấp và cao cấp, đồng thời, tính toán về nội dung chương trình học.

Ông Võ Văn Thưởng yêu cầu Học viện đẩy mạnh nghiên cứu việc áp dụng thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, Học viện phải là đơn vị giữ vai trò quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thế lực thù địch, suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống.

Bồi dưỡng kiến thức cho 95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13

Bồi dưỡng kiến thức cho 95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13

95 cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa 13 sẽ học tập tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong 2 tháng rưỡi.

Theo TTXVN