Trong chỉ đạo tiếp theo liên quan đến xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, UBND TP cho biết Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan, trong đó có trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thanh.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội hôm nay cũng đã quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Thanh.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và phòng chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng và xã hội.

Chủ tịch TP yêu cầu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội báo cáo kết quả trong ngày mai (15/5).

Thành ủy Hà Nội chiều nay cũng đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nguyễn Văn Thanh,

Thành Nam

Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco

Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với Giám đốc Hacinco

Ông Nguyễn Văn Thanh (BN 3644), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy.